Betonherstelling

Een eerste stap in een goede herstelling van beton is het stellen van de juiste diagnose van de oorzaak. De betonschade kan mechanisch (impact, overbelasting, trilling, beweging,…), chemisch (alkali-aggregaat reactie, biologische werking,…) en fysisch (thermisch, krimp, slijtage….) zijn. Het schadebeeld kan ook te wijten zijn aan het roesten van het wapeningsijzer ten gevolge van carbonatie en chloride-aantasting.

Wanneer het beton schade vertoont door roestend wapeningsijzer wordt er vaak gesproken van de term “betonrot”. Het roesten van ijzer is een expansieve reactie en doet aldus het beton barsten.

Bodima NV heeft de nodige kennis en ervaring in huis om een correcte diagnose te stellen in functie van een duurzame herstelling. Indien noodzakelijk worden de nodige testen op kernen voorzien, uitgevoerd door erkende laboratoria.

Bodima NV beschikt over het procescertificaat Niveau A voor de “Herstelling van gecarbonateerd beton” en werkt enkel met BENOR-gecertificeerde producten. Dit certificaat kan U vinden bij Downloads.

Ook voor structurele versterking van betonnen vloeren, balken en kolommen door middel van opgelijmde wapening kan u terecht bij Bodima NV.