Oppervlakte Behandeling Beton

Oppervlakte Behandeling Beton

Om het beton te beschermen tegen indringing (water, andere vloeistoffen, gassen en biologische stoffen), om de fysische en chemische weerstand te verhogen, om kathodische controle te verkrijgen en om het weerstandsvermogen te verhogen zijn er verschillende coating- en vloerssystemen.

Bodima NV is in staat deze oppervlaktebehandelingen te realiseren en aldus de levensduur en duurzaamheid van beton (-herstellingen) te verhogen.