Jos-Reiniging

Jos-Reiniging

Reinigen d.m.v. hydropneumatische-laagdruk-rotatiewerveltechniek. De reiniging gebeurt door een lagedruk-rotatiewervelstraal die ontwikkeld wordt in een speciaal hiervoor geconstrueerde spuitkop.

De rotatie-wervelstraal bestaat uit een mengeling van lucht, granulaat en water. De druk bedraagt tussen de 0,5 tot 3,5 bar en wordt aangepast volgens het te reinigen materiaal. In de spuitmond worden de door de lucht gedragen granulaten vermengd met water. Deze komponenten worden in een roterende beweging gedwongen waardoor een wervel ontstaat.

Door deze roterende wervelstraal ontstaat aan het oppervlak een luchtkussen die een roterende vertikale beweging ombuigt naar een horizontale, slijpende, gommende beweging en indien gewenst met een polierend effect.

Hierdoor wordt de inslagkracht van het granulaat tot nagenoeg nul gereduceerd en treedt aan de oppervlakte vrijwel geen beschadiging op.