Verwijderen van Verf

Verwijderen van Verf

A) Verwijderen van verf door het aanbrengen van een chemische pasta, die zonder beschadiging de verf decapeert en niet indringt in de ondergrond. Na inwerking van het product wordt de opgeloste verf met warm waterreiniging onder druk (± 90° C) van de behandelde delen verwijderd. Dit procédé wordt toegepast per laag verf. Wanneer er nog hardnekkige vlekken overblijven, dan worden deze verwijderd door het besproeien met Noorse mineralen, doorheen een watergordijn onder lage druk, zodanig dat er geen of een minimum aan beschadiging is.

B) Verwijderen van de bestaande verf op de betonnen geveldelen dmv stoom, zonder toevoeging van chemische produkten. Door water onder hoge druk te “oververhitten” ontstaat stoom met een temperatuur van 150° die met hoge druk (200 bar) op het oppervlak wordt gespoten. Deze behandeling laat toe de bestaande verf voldoende te verwijderen zodanig dat de nog aanwezige verfresten worden doorboord om het oppervlak te laten ademen en er een gezonde ondergrond vrijkomt, geschikt voor herschildering. Grondig afspoelen van het geheel.