Schilderen van Gevels

Schilderen van Gevels

Een goed gemetselde gevel of buitenmuur behoeft nauwelijks of geen onderhoud. Toch worden steenachtige gevels nog vaak geschilderd. In sommige gevallen is dit om gebreken in het oppervlak weg te werken maar doorgaans is de esthetische meerwaarde de doelstelling.

Alvorens over te gaan tot schilderen dienen volgende zaken te worden nagegaan:

  • Indien reeds een verfsysteem aanwezig is, dient de waterdampdoorlaatbaarheid van dit systeem te worden nagegaan. Indien deze onvoldoende is of bij twijfel moet het bestaande verfsysteem verwijderd worden. Zie hoofdcategorie gevelreiniging → verwijderen verf
  • Detaillering gevel: overgang dak/gevel, muurkappen, dorpels, enz.
  • Problematiek van opstijgend vocht
  • Geen schade aan metselwerk (beschadigde stenen, scheuren) en voegwerk
  • Indien bezette/gecementeerde gevel: geen scheuren of holklinkende delen

Dit om te verzekeren dat er sprake is van een solide ondergrond en dat er zich geen vocht achter het verfsysteem kan verzamelen. Anders kan er zich op termijn onthechting van de verf en/of vorstschade voordoen.

Verfsystemen die door ons toegepast worden, zijn voldoende waterdampdoorlatend en elastisch. Afhankelijk van de ondergrond kan er gekozen worden uit verschillende verfsystemen:

  • Minerale verfsystemen (kalkverven, kaleimortels en silicaatverven)
  • Kunstharsgebonden muurverven (acrylharsen, silaanhybride gebonden door micropolymeren, acrylaat, …)