Verharden van Natuur/Metselsteen

Verharden van Natuur/Metselsteen

Verschillende factoren (type/samenstelling steen, omgeving, weeromstandigheden,…) veroorzaken verwering van gesteenten. Natuurlijke processen zorgen ervoor dat het bindmiddel dat de gesteenten samenhoudt, langzaam oplost en naar buiten uitgeloogd wordt. Door de afname van bindmiddel verliest het gesteende hardheid en treedt verzanding op.

Om verdere erosie tegen te gaan kunnen verweerde en verzande natuursteen/metselwerk geïmpregneerd worden met een steenverhardend product op basis van organische ethylkiezelzuurester. Het product dringt diep in de aangetaste zone door en reageert er samen met het aanwezige water tot een amorf kwarts (silicium-dioxide), het nieuwe bindmiddel. Het product heeft een zeer grote indringing, grote doeltreffendheid, wijzigt het aspect van de steen niet en beïnvloedt niet of nauwelijks de dampdoorlaatbaarheid.