Opstijgend Vocht

Opstijgend Vocht

Wat is opstijgend vocht?
Het fysisch verschijnsel van capillariteit kan aanschouwelijk gemaakt worden door een glazen buisje in water te plaatsen. Men ziet dat het water in het buisje stijgt tot boven het niveau van het vrije vloeistofoppervlak. De poriën in bakstenen of soortgelijke poreuze bouwmaterialen werken capillair indien deze in contact zijn met grondvocht. Hoe talrijker en dunner de poriën in het bouwmateriaal zijn, hoe groter de wateropname en stijghoogte.

Oplosbare zouten aanwezig in het water worden op deze wijze mee opgetrokken in het metselwerk en blijven na verdamping van het water achter of kristalliseren uit aan de oppervlakte. Uitkristalliserende zouten (bv. sulfaten) kunnen schade berokkenen aan pleister- en schilderwerk (blaasvorming), hygroscopische zouten (bv. nitraten) onttrekken vocht uit de omgevingslucht en kunnen zorgen voor een verhoogd vochtgehalte met schade als gevolg.

Het schadebeeld bij opstijgend vocht/zoutbelaste muren kan zijn:

 • Afbrokkelende pleisterlagen
 • Blaasvorming verfsysteem
 • Schimmel- en mosvorming
 • Verkleuringen in pleister- en schilderwerk
 • Beschadigd metselwerk (vorst-dooicycli)
 • Verhoogde luchtvochtigheid
 • Geurhinder

De meest voorkomende oorzaken van vocht in constructies zijn:

 • Vocht afkomstig van het bouwproces
 • Infiltraties via gevels, daken, kelder en schrijnwerk
 • Condensatie (bv. oppervlaktecondensatie t.g.v. koudebruggen, onvoldoende ventilatie)
 • Hygroscopiciteit van de bouwmaterialen, eventueel versterkt door de aanwezige zouten
 • Waterabsorptie door capillariteit bv. opstijgend vocht

Van fundamenteel belang bij vochtproblematiek is dat er een correcte diagnose gesteld wordt naar de oorzaak. Voor de opmaak van een offerte komt Bodima NV steeds ter plaatse om de problematiek nader te bekijken.

Indien er sprake is van opstijgend vocht bestaat de behandeling van Bodima NV uit volgende bewerkingen:

 • Verwijderen bestaande plinten
 • Afkappen van aangetaste afwerkingslagen tot op het naakt metselwerk
 • Injecteren van muren ter vorming van horizontale en verticale vochtbarrières
 • Leveren en plaatsen van een dampdichte vlakke folie op de afgekapte muurdelen
 • Afwerken van de folie met gipspleister

Het injecteren gebeurt boven het maaiveld en boven de hoogste vloerpas. Vlak boven de vloerpas worden gaten geboord(diepte=dikte muur – 2à4cm) op ca. 10cm onderlinge afstand. De boorgaten worden ontstoft en vervolgens wordt een geconcentreerde emulsie-gel op basis van silaan-siloxaan mengsel onder lage druk geïnjecteerd. Door sublimatie waarbij het product overgaat van zijn gel-fase naar een damp-fase, verspreidt het zich optimaal in de muur en vormt er een waterdichte sperlaag. De nodige verticale injecties (buffers) worden door ons geplaatst om de behandelde muurdelen af te sluiten van niet behandelde muurdelen.

De dampdichte folie wordt op de muur verlijmd met flexibele toplijm en indien nodig mechanisch bevestigd met de nodige pluggen. Naden en hoeken worden gedicht met een compatibele tape. De folie is bestand tegen vocht, zouten, chemicaliën, bacteriën en schimmels en is onrotbaar. Hierdoor wordt een fysische barrière gecreëerd tegen restvocht en hygroscopische en uitbloeiiende zouten. Eenmaal de folie geplaatst, kunnen de muren onmiddellijk afgewerkt worden met de pleisterlaag.