Restauratie van Monumenten

Restauratie van Monumenten

Het is van groot belang om ons monumentale erfgoed met veel zorg en aandacht te behandelen. Aan het restaureren van monumenten zijn doorgaans regels en voorschriften verbonden aangaande toe te passen technieken en producten.

Hieronder geven we enkele voorbeelden:

  • Het ambachtelijk in ere te herstellen dient zoveel als mogelijk weer met authentieke materialen te geschieden.
  • De reiniging van een monumentaal bouwwerk dient dermate “zacht” te geschieden zodoende de patinalaag onbeschadigd blijft.
  • Eventueel herstel aan ambachtelijk voegwerk met de daartoe geëigende mortels worden uitgevoerd.
  • Reparaties aan metselwerk dienen deskundig en verantwoord te worden uitgevoerd met gelijkwaardige stenen.
  • Is er een bescherming nodig ter preventie van toekomstige verwering of beschadiging van het materiaal?

Bodima NV is de aangewezen partij om U daarbij te adviseren.