Reinigen en Conserveren van Brons

Reinigen en Conserveren van Brons

Wanneer bronzen beelden bedekt worden met een groengrijze laag en met op zeer veel plaatsen, een millimeters dikte zwarte aanslag boeten deze beelden veel aan “leesbaarheid” in doordat de schaduwwerking volkomen wordt opgeheven.

Door de beelden te reiniging en te behandelen volgens de hierna beschreven methode bereiken zij terug hun oorspronkelijke uitstraling.

Het reiniging gebeurt d.m.v. gommage met zeer fijne mineralen en/of afschrapen met beitels en scalpels. Met deze methode slagen we erin het brons te reiniging tot op de koperoxydelaag zonder ergens vrij metaal bloot te leggen.

Als conservering van het brons wordt een corrosie-hinderend product op basis van benzotriazol met de kwast tot verzadiging aangebracht. Na drogen van de laag wordt de overmaat aan product afgeveegd.

Vervolgens wordt een laag microkristallijne was aangebracht in 2 lagen. De was wordt met heteluchtpistolen ingesmolten, waarna hij met harde borstels wordt ingewreven tot de laag volledig in het brons verdwenen is. Overtollige was wordt warm met zachte doeken afgeveegd.

Tot slot wordt het oppervlak opgeblonken met een zachte borstel en fluwelen doeken.