Vogelwering

Vogelwering

Overlast van vogels, met name duiven, kan voor veel ergernis zorgen. Vooral de schade die vogels veroorzaken door hun aanwezigheid op gebouwen en monumenten. Dit kan zijn in de vorm van vervuiling, geluidsoverlast en verspreiding van ongedierte en ziekteverwekkende organismen in hun nestmateriaal en uitwerpselen. Meestal betreft het er niet één, maar gaat het om meerdere soortgenoten die overlast veroorzaken. Indien men in dergelijk geval niet ingrijpt, zal de populatie en overlast zich uitbreiden.

Bodima NV zorgt voor het vakkundig en duurzaam aanbrengen van diverse vogelweringssystemen, zoals daar zijn:

  • Naaldstrips-systeem
  • Netten-systeem
  • Draad-systeem
  • Elektrisch-systeem