Injecteringswerken

Injecteringswerken

Scheuren, barsten, naden, grindnesten en openingen in constructies die zich in waterhoudende ondergronden bevinden kunnen zorgen voor insijpelend vocht. Om deze op een vakkundige en duurzame manier af te dichten past Bodima NV de techniek toe van polyurethaan-injecties.

Langsheen de scheuren worden gaten geboord waarin met behulp van injectiepackers en pomp het polyurethaanhars wordt geïnjecteerd. Het waterreactief polyurethaan reageert in contact met water tot een flexibel schuim met gesloten cellen. In korte tijd wordt een goede druksterkte verkregen.

Voor aanvang der werken worden door ons volgende zaken, in functie van doeltreffende uitvoering, nagegaan:

  • Is de scheur lineair?
  • Hoe dik is de wand/vloer?
  • Is de constructie gewapend?
  • Holle ruimten onder constructie?
  • Is de scheur nat of droog?
  • Bereikbaarheid?